Centar Terapeuta

Vaš klijent, naš prostor i OPREMA!

O nama

Centar Terapeuta je mjesto gdje će terapeuti moći provjeriti ideje o vlastitom poduzetništvu, moći će testirati vlastitu ideju o biznisu, a da pri tome NE TREBAJU investirati nikakva sredstva.

Cijene

Radna jedinica 30' 35,00 kn

Radna jedinica 60' 60,00 kn

Cijene su bez PDV-a. Cijene su formirane na bazi korištenja radne jedinice. Moguće je dogovoriti i razne druge kombinacije i uvjete korištenja prostora!

Kontakt

Chromosov toranj

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Tel: 01 3649 473
Mob: 091 2335 704